Aerotèrmica

És l'energia que s'extreu de l'aire que ens envolta, per això diem que és una energia renovable.

Per recuperar l'energia del'aire s'utilitza la bomba de calor. Aquesta s'instal·la a l'exterior de l'edifici on absorbeix la calor de l'aire i a través d'un mòdul hidràulic la passa a l'aigua del sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.