Aerotèrmica

Tecnologia neta que pot extreure fins un 75% de l'energia de l'aire.

Per recuperar l'energia del'aire s'utilitza la bomba de calor. Aquesta s'instal·la a l'exterior de l'edifici on absorbeix la calor de l'aire i a través d'un mòdul hidràulic la passa a l'aigua del sistema de calefacció i aigua calenta sanitària.

  • Aerotèrmia