Geotèrmica

L'energia renovable més eficient.

L'energia geotèrmica és la que s'obté del subsòl. Es basa a aprofitar la capacitat de la terra d'absorbir i cedir gran quantitat de calor, mantenint-se aquesta temperatura del subsòl, a partir d'uns pocs metres, gairebé constant al llarg de tot l’any

L'energia geotèrmica es basa en l'intercanvi de calor/fred, mitjançant  un intercanviador de fluid hidràulic, de l'energia en forma de calor que  absorbeix  la terra i que prové del sol. La massa de la Terra fa que aquesta temperatura, a pocs metres de profunditat, es mantingui de forma pràcticament constant durant tot l'any i segons les característiques del terreny i de la radiació solar de la zona.

És una energia econòmica perquè amb un sol aparell, bomba de calor,  podem produir calefacció, aigua calenta sanitària o refrigerar tot un habitatge. En fer aquesta transformació hi ha un gran estalvi envers els combustibles fòssils.

És neta perquè no produeix cap tipus de contaminació per combustió i ecològica perquè s'aprofita una font inesgotable d'energia natural de la mateixa terra.

I compleix amb la normativa en matèria d'eficiència energètica.