Energia solar tèrmica

Col·lector solar de tubs al buit / Captador solar pla

Els col·lectors solars de tubs al buit consten d'una filera de tubs solars i d'un col·lector altament aïllant, l'escalfor rebuda dels raigs del sol es transmet a través del tub col·lector de dins d'un intercanviador de calor. El buit en l'interior de cada tub fa que l'aïllament sigui perfecte, tant de les inclemències del temps com més eficiència per la captació d'energia del sol.

Permeten la seva col·locació tant en posició vertical com en horitzontal,  afavorint una bona integració a qualsevol edifici.

El captador solar pla és de cristall temperat protegit  per una carcassa d'alumini d'una mida de 2,6  metres quadrats de molt alta eficiència energètica amb superfície selectiva. De fàcil integració en taulats, façanes, murs cortina i cobertes estructurals.