Gestió i control

Implantem sistemes de Gestió Centralitzada de totes les instal·lacions de calefacció, acs, il·luminació,...
Amb un mòdul de gestió es pot regular i controlar el funcionament i gestionar el consum a distància mitjançant connexió a internet.