Manteniment

Manteniment periòdic

Per garantir i mantenir l'eficiencia i el consum dels equips de climatització, recomanem realitzar un mínim de 1 manteniment anual.