Ecoforest

Estufes de pèl·lets amb electrònica exclusiva Ecoforest, gestió per wifi-internet, control i programació per temperatura ambient o per potència i
amb múltiples sistemes de seguretat.